Doğalgaz

Kullanım alanları

Doğalgaz,
Konutlarda ısıtma ve soğutma,
Sıcak su elde etme ve pişirmede,
Küçük sanayi atölye ve fırınlarda üretim amaçlı,
Cam ve kiremit imalatında,
Tekstil sektörü için de önemli bir enerji kaynağı,
Türkiye’nin elektrik ihtiyacının küçümsenemeyecek bir kısmı (doğalgazla çalışan santraller).

Doğalgaz Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır ?

Apartmanda oturanlar için öncelikle apartman yönetim kurulunun doğal gaza geçiş konusunda en az %51 çoğunlukla karar alması gerekmektedir. Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, doğal gaza geçişin merkezi mi, yoksa bireysel mi olacağı ise binanın büyüklüğüne göre değişmektedir; 2000m2’den küçük binalarda yine apartman yönetim kurulunun %51 çoğunluk kararı ile merkezi sistemden bireysel sisteme geçiş olur, 2000m2’den büyük binalarda ise bu geçişin yapılabilmesi %100 oybirliği olması gerekmektedir.
 
Doğalgaza geçiş için karar alındığına dair karar defterinin fotokopisi,
Müracaat eden kişinin Apartman adına yetkili olduğuna dair karar/yazı. 
DASK Deprem Afet Sigorta poliçesi/poliçelerinin fotokopisi 
AKSAGAZ tarafından belirlenen ödeme koşullara göre bütün bina için Abone bağlantı bedeli sayaç dahil Bağımsız Bölüm başına 180$ + KDV üzerinden hesaplanacaktır. 
Güvence Bedeli;
Her daire için kullanım şekline göre belirlenen güvence bedelleri gaz kullanım sözleşmesi imzalanması sırasında güvence bedeli olarak dairenin gazı açılmadan alınacaktır.

Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz Tesisatı Daire kapılarında bırakılmış olan vanalardan itibaren ocak ve yakıcı cihazlar için yapılan tesisatların geçiş güzergahları belirlenip duvar geçiş yerleri delinmektedir. Daha sonradan kelepçeleri duvara sabitlenerek ölçüleri alınıp çelik borular kesilip dişleri açılır ve montajlıma işlemi yapılır. Ocak ve yakıcılığı bulunan cihazlar vana ve makaronlu Flex’lerinin montaj laması yapılmaktadır. Açılmakta olan duvar geçişlerinin alçıyla kapatılması sayaç bağlantı noktalarında bulunan test nipeli yardımıyla “U” manometreleri sayesinde test yapılır ve İgdaş randevusuna kadar beklenir.

Ana Kolon Tesisatı

Doğalgaz ana kolon tesisatı yapıların ortak kullandıkları hattır. Ana kolon tesisatları yapıların ortak kullanım alanlarından geçer ve yapıdaki gaz kullanılacak her yere hat verir.Doğalgaz ana kolon tesisatı İGDAŞ’ın servis kutusundan daire sayaçlarına kadar çekilen hattır.

Kullanım Şekilleri

Kombi + ocak kullanımı
Soba + şofben + ocak kullanımı
Merkezi sistem kullanımı için birim bedel X BBS
Ocak +şofben kullanımı.
BBS = Bağımsız Birim Sayısı = Daire sayısı 
Müşteri kaydınızı yapan görevliden, sertifikalı tesisatçı firmaların listesini isteyiniz. 
"Sertifika sahibi olmayan firma ya da kişilere kesinlikle hiçbir doğal gaz tesisati işlem yaptırmayınız"
Sertifika Sahibi Firmalarla görüşüp size en uygun olanı seçerek, bu firma ile RESMi SÖZLEŞME yapınız.
Bu firma sizin için;
Projenizi hazırlayacak,
Projenizi AKSAGAZ'a Onaylatacak,
Taahhütü Altindaki İşleri Sigorta Ettirecek,
Tesisatinizi Yapacak,
Cihazlarinizi Takacak,
AKSAGAZ' a Kontrol Ettirecek,
AKSAGAZ'dan Tesisatinizin Uygunluk Belgesini Alacaktir. 
"Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Tarsus, Ceyhan, Dörtyol, Toprakkale, Payas, Karayılan, Sarıseki, Denizciler, Bekbele, Nardüzü, Azganlık, Belen, Kadirli ve Antakya Şehirlerinde EPDK tarafından verilen doğal gaz dağıtım lisansı başlangıç tarihinden (28.02.2008) itibaren 8 yıl boyunca, AKSAGAZ'ın birim hizmet ve amortisman bedeli sabit olup bu bedelde her hangi bir artış olmayacaktır." AKSAGAZ'ın mevzuat-yasa gereği fiyat belirleme, zam yada indirim yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Ücretsiz Keşif