KOMBİ

KOMBİ NEDİR ?

Doğalgaz ve LPG ile çalışabilen, hem ısınma ihtiyacı ve hemde sıcak kullanım suyu ihtiyacını karşılayabilen, bu sebeple ayrı bir şofbene ihtiyaç duyulmayan cihazlardır.Kombi kelimesi ingilizceden dilimize geçmiştir. İngilizcede kombi ( Combi , Combined “Birleşik” )
anlamına gelmektedir.Kombi cihazı 20kw kapasiteden başlayarak 100kw kapasiteye kadar tek bir cihazda toplanabilmektedir. 100kw ve üzeri kapasitelerde kaskad denilen yanyana bağlanarakta çalışabilmesi mümkündür. Bu nedenle ısıtabileceği alanı sınırlamak doğru olmaz. 60m2 den başlayarak 30.000m2 ve üzerine kadar kombi cihazları ile merkezi ısıtma sistemleri kurmak mümkündür.Kombi, içerisinde kapalı devre tesisat suyu ve kullanım suyu ihtiyacını ilave bir su deposu olmaksızın, doğalgaz veya LPG ile çalışan bir cihazdır.Kombiler kapasiteleri dahilinde, ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Kombi cihazları kat kaloriferi olarak ısıtma işlemini görürken aynı zamanda sıcak kullanım suyunu da hazırlar.Kombiler atık gaz sistemine göre Bacalı veya Hermetik olarak ikiye ayrılırlar. Bacalı kombiler, yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerini uygun bir atık gaz tesisatı ve uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren cihazlardır. Bacalı kombilerin monte edileceği ortamların havalandırma şartlarının yeterli olması ve uygun boyutlarda iyi çekişli bir  bacaya bağlanması gerekmektedir.Hermetik kombiler, yanma için gerekli olan havayı, monte edildikleri ortamdan bağımsız olarak bir fan kiti ile dış atmosferden alan, kapalı yanma odalı, yanma ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış ortama veren, havalandırmaları bulundukları ortamdan bağımsız olan cihazlardır. Yanma sırasında ortam havası kullanılmadığından ortamı havalandırmaya gerek yoktur.

KOMBİ ÇEŞİTLERİ

Kombiler 3 tiptir. Bacalı Kombiler ( Çoğu gaz dağıtım şirketi tarafından istenmeyen cihazlardır )
Tam Hermetik Kombiler ( Standart üretimde olan kombilerdir )Yarı Hermetik Kombiler ( Artık piyasada bulmak mümkün değildir )
Günümüz kombileri tam elektronik ateşleme sistemine sahiptir. Dolayısıyla kombi ayarı bir kez yapıldıktan sonra ek bir ayara gerek kalmaz ve çok konforludurlar.Günümüz kombileri elektronik teknolojisininde beraber gelişimi ile mikro işlemcili yapıya sahiptirler.Kullanıcının kullanım huylarını öğrenebilen, tam alev modülasyonu yapabilen, haftanın günlerine hatta günün farklı dilimlerine dahi programlanabilen kombiler günümüz piyasasında satıştadır.

 

 

 

KOMBİ BAYİLİKLERİMİZ

Bosch,Baymak, Airfel, Viessmann

GAZ ALARM CİHAZI

Gaz kaçaklarını tespit etmek amacı ile üretilen gaz alarm cihazı, önlem almak amacı ile kombi bulunan her evde bulunması gerekmetedir. Can ve mal açısından önemi bir hayli büyüktür. Hemen hemen hergün okuduğumuz gaz kaçakları yüzünden patlama gibi olaylerı hepimiz biliyoruz. Çok sayıda can ve mal kaybının yaşandığı bu patlamaları önlemek için gaz alarm cihazı üretilmiştir. Gaz alarm cihazı gazın yoğunluğunu gözetmeksizin küçük gaz sızıntısını dahi hissettiği anda sesli ve ışıklı sinyal vermeye başlamaktadır. Bu sinyal sayesinde etrafında bulunan kişileri uyarıp önlem alınmasını sağlamaktadır. Peki siz evde iken önlem alınırda evde yokken ne olacak? Bu durumuda düşünmeniz artık gereksiz. Çünkü gaz alarm cihazı siz evde yokkende devreye girerek gazı otomatik olarak keser. Böylece oluşabilecek tüm kazaların önüne geçip, engel olmaktadır. Teknolojilerin harikalarından biri olan gaz alarm cihazı ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz...

DOĞALGAZIN ÜSTÜNLÜKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Ucuz bir yakıttır.
Diğer yakıt türlerine göre daha temiz bir gazdır.
Kömür, fuel-oil yakıtlar gibi kurum, is, kül gibi yanma artıkları bırakmaz.
Zehirsiz bir gazdır.
Solunduğunda zehirlemez ve öldürmez.
Havadan daha hafif bir gazdır.
LPG gibi kaçak durumunda zeminde birikme yapmaz. Yükselir ve havalandırmadan çıkar.
Kokusuz bir gazdır.
Ancak kent içi dağıtımda kaçakların anlaşılması için çürük yumurta-sarımsak kokusu benzeri bir koku ile kokulandırılır.
Depolama ve stok maliyeti yoktur.
Binalarda yakıt tankı için ayrıca bir alan gereksinimi yoktur. Kazan boyutları küçülmektedir ve yer kazancı sağlamaktadır.
Taşıma maliyeti yoktur.
Diğer sıvı ve katı yakıtlar gibi taşıma maliyeti ve riski yoktur. Borularla iletilir.
İşletme ve bakım maliyeti düşüktür.
Yakma için ön hazırlık, ek enerji gereksinimi yoktur. Yakıcıların bakım maliyetleri düşüktür.
Yanma hassas olarak insandan bağımsız otomatik kontrol edilebilir. Emniyet sistemleri diğer yakıt sistemlerine göre daha gelişmiştir. Yanma verimi diğer yakıtlara göre daha yüksektir.
Doğalgaz tesisatları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama, parça tesiri yoktur. 

ISI PAY ÖLÇER

Merkezi ısıtma sistemlerinde, her bir radyatör tarafından tüketilen ısı enerjisini kayıt altına alan ölçüm cihazıdır.
Çok kolonlu merkezi ısıtma sistemine sahip konutlarda, her bir radyatöre monte edilerek, radyatör başına tüketim değerini kaydeder.
Daire başı toplam ısı enerjisi tüketimi, dairede bulunan her bir radyatörden alınan tüketim verilerinin toplanmasıyla hesaplanır.
Böylece ısınma gider paylaşımı ‘Tükettiğin Kadar Öde’ prensibine göre adaletli bir şekilde yapılabilir.Isı pay ölçerlerde Radyatör
ve Oda sıcaklığını algılayan iki adet sıcaklık sensörü bulunur. Isı pay ölçer, üzerine takılı olduğu radyatörün sıcaklığı ile oda 
sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı değerini ölçer. Ölçülen bu sıcakllık farkı değeri, radyatörün anma ısıl güç kat sayısı ve ısıl temas katsayısı’nı kullanarak gerçek tüketim değerini hesaplar.Isı pay ölçerler montaj sonrasında, üzerine takılı olduğu radyatörün ısıl gücüne göre programlanırlar. Isı pay ölçerler, radyatörün harcadığı ısı enerjisini hesaplar ve cihaz içine entegre edilmiş radyo modülü 
sayesinde tüketim bilgilerini okuyucuya iletir. Isı pay ölçerler harici güç beslemesine ihtiyaç duymaksızın, içindeki uzun ömürlü lityum pil ile çalışırlar.

ISI GİDER PAYLAŞIMI NEDİR ?

2007 yılı’nda yürürlüğe giren ‘Enerji Verimliliği Kanunu’ ve 2008 yılı’ nda yayınlanan ‘Binalarda Enerji Pe
rformansı Yönetmeliği’ çerçevesinde, merkezi sistem ile ısınan yapılarda, ısınma giderlerinin, her bir kullanıcının ısı tüketimi oranında paylaştırılabilmesi için, ‘Isı Kontrol’ ve ‘Isı Pay Ölçüm’ sistemlerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.Isı Gider Paylaşımı sisteminde kullanılan ‘Isı Kontrol’ cihazları Termostatik Radyatör Vanalar ve ‘Isı Pay Ölçüm’ cihazları ise bina tesisat sistemine göre ‘Isı Sayaçları’ ya da ‘Isı Pay Ölçerler’dir.
Gold Therm Isı Kontrol ve Enerji Ölçüm/Paylaşımı konularında, Avrupa’nın önde gelen üreticileri ile güçlerini birleştirerek, 
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, tüm dünyada yıllardır güvenle kullanılan üstün ürün teknolojisini ülkemizdeki kullanıcıların hizmetine sunmuştur.

KULLANIM AVANTAJLARI

Daire sakini her odanın sıcaklığını ayrı ayrı ayarlayabilir.
Daire sakini kendi istediği konfor düzeyinde sıcaklık ayarı yapabilir.
Fazla ısınan dairelerde, daire sakini camları açıp ısıyı boşa harcamaz.
Isı gider paylaşımı her bir dairenin gerçek tüketim değerine göre yapılır.
Isınma maliyetlerinde %30’ a varan tasarrufu sağlar.
Enerjisinin %70’ini ithal eden Ülkemiz bütçesine katkı sağlar.

UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ

Uzaktan okuma sistemi okuyucunun pay ölçerin yanına yaklaşmasına ya da pay 
ölçerin dijital ekranını görmesine gerek kalmadan, tüketim verilerini bilgisayar
 ortamında kayıt altına almasına olanak verir.Gold Therm Isı pay ölçer cihazı içine 
entegre edilmiş Radyo modülü (radio vericisi), kayıt altına alınan tüketim değerlerini 
okuyucuya yollar. Okuyucu RF sistemine entegre edilmiş, kablosuz MBUS alıcısı ve okuma-paylaşım
 yazılımını kullanarak, 868 Mhz frekansında yollanan sinyalleri kapalı alanda 40m., açık alanda ise 400m. uzaklıktan olacak şekilde okuyabilir.

ODA TERMOSTATI

Günümüzde, yaşama alanlarının bireysel ısıtmasında yaygın olarak kullanılan, sıvı yakıtlı (mazotlu),elektrikli, lpg’li veya doğalgazlı kombi kat kaloriferi gibi bireysel ısınma sistemlerinin çalışma prensipleri birbirlerinin aynı olup; cihaz üzerindeki termostat’tan belirli bir dereceye ayarlanan sistemdeki suyun istenilen sıcaklığa getirilip radyatörler vb. araçlar vasıtasıyla ortama ısı enerjisi olarak aktarılması şeklindedir. Bu çalışma şeklinde kombi tarafından ısıtılan sistemdeki su, ayarlanan değere geldiğinde kombi durur. Radyatörlere gönderilen sıcak su, ısısını odaya bırakıp döndüğünden bir süre sonra ayarlanan değerin altına düşer ve kombi yeniden çalışarak su sıcaklığını ayarladığımız değere getirinceye kadar çalışır ve sonra tekrar durur. Görüldüğü gibi, bu çalışma prensibinde yaşama alanınızın sıcaklığı, sistemde dolaşan ve kombi termostatı üzerinden ayarlanan suyun sıcaklığına bağlı olup buna göre kontrol edilmeye çalışılmaktadır.
 
Hiçbir sorun olmadan çalıştığını düşündüğünüz bu çalışma şeklinin, aşağıdaki sorular yanıtlandığında yakıt tüketimi açısından ne kadar sakıncalı olduğu açıkça görülecektir.
 
Yaşama alanımın ideal konfor sıcaklığı olan 22ºC ye gelmesi için kombi’min termostatını kaç dereceye ayarlamalıyım?
 
Yanıt: Herhangi bir sıcaklığa ayarlayıp, bir süre bekledikten sonra, yaşama alanı sıcaklığınız konfor sıcaklığından düşükse kombi termostatı vasıtasıyla sıcaklığını biraz daha arttırın, yüksekse biraz düşürün.
 
Dış hava sıcaklığı günün değişik zamanlarında değişik değerlerde olduğundan, hep aynı kombi termostatı ayar sıcaklığı ile yaşama alanı sıcaklığımı nasıl 22ºC de sabit tutabilirim?
 
Yanıt: Dış hava sıcaklığı arttığı zamanlarda kombinizin yanına gidip su sıcaklığını düşürün, düştüğü zamanlarda ise yine kombinizin yanına gidip sıcaklığı arttırın.
 
Oysa, kombi’nize bir ODA TERMOSTATI bağladığınızda, kombi’nizin su sıcaklığını değiştirmeden, yaşama alanınızın sıcaklığını, oda termostatı aracılığıyla kombi ve dış ortam sıcaklığından bağımsız olarak kontrol edebilecek ve 0,5ºC hassasiyetle sabit tutarak konforlu bir sıcaklık elde ederken, yakıttan da %30 oranında tasarruf etmiş olacaksınız.